Ασφάλεια Drone

Drone In Construction

Τα drones, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) ή ως συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (Remotely Piloted Aircraft System – RPAS) και υπάρχουν και τα κοινώς χρησιμοποιούμενα τετρακόπτερα UAV, έχουν πλέον μεγάλη απήχηση και η χρήση τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλέον τα διάφορα είδη UAV για εμπορικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα τον ψεκασμό και τη συντήρηση καλλιεργειών, τη χαρτογράφηση, τη κινηματογράφηση, τη φωτογραφία και την επιτήρηση περιουσιών και εκδηλώσεων και χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά πλέον έχει αναγνωριστεί η προαναφερθείσα σημαντική ανάπτυξη και άρχισαν να αναδεικνύονται και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση UAV. 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλείται από διαφόρους κινδύνους και διέπεται συνεχώς από την πιθανότητα του να λάβει χώρα κάποιο απρόσμενο ατύχημα. Με τον ίδιο τρόπο όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο κάποιος που πρόκειται να πετάξει το drone του (μη επανδρωμένο όχημα ή αεροσκάφος), κάτι ενδεχομένως μπορεί να πάει στραβά και να συμβούν ατυχήματα. Οι χειριστές αυτών των οχημάτων είναι υπεύθυνοι για το οτιδήποτε που μπορεί να συμβεί σε στιγμή που δεν την περιμένουν. 

Συγκεκριμένα, διαθέτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για drone, οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη για την ευθύνη του χειριστή του ιπτάμενου αντικειμένου σε περίπτωση που προκληθεί κάποια ζημιά σε ιδιοκτησία τρίτων ή τραυματισμού κάποιου ατόμου ως αποτέλεσμα της λειτουργίας και της δράσης του drone. Πλέον σε μια περίοδο που οι κάτοχοι drone αυξάνονται, η ασφάλιση για drone δεν είναι μόνο μια χρήσιμη ιδέα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλόγως και την εκάστοτε νομοθεσία υποχρεωτική.

Οι κανόνες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency / EASA) που έχουν θεσπιστεί για τα drones απαιτούν οι χειριστές τους να έχουν ασφάλεια εάν το σκάφος είναι πάνω από 20 κιλά. Ειδάλλως, σε περίπτωση που αυτό είναι κάτω από 20 κιλά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για την σύναψη ασφάλισης. Μολαταύτα, τα περισσότερα κράτη μέλη της EASA έχουν επιβάλλει την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε περίπτωση χρήσης drone, ακόμη και αν οι χειριστές χρησιμοποιούν ελαφρύτερα drones. 

Επομένως, η σύναψη της κατάλληλης ασφάλισης για την εκάστοτε περίπτωση εξαρτάται από τις δραστηριότητες και τις ενέργειες του drone που λαμβάνουν χώρα και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να βεβαιωθούν αναλόγως για το αν οι κίνδυνοι των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ορισμένα ασφαλιστικά προγράμματα ενδεχομένως να έχουν εξαιρέσεις και συγκεκριμένους όρους για ορισμένους τύπους λειτουργιών ή πτήσεων που πραγματοποιούνται πάνω από συγκεκριμένες περιοχές και γενικότερα η ασφάλεια drone θα καλύψει τον χειριστή του μόνο εάν αυτός ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ανάλογους κανόνες που επικρατούς για τα drones.