Η Σημασία της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

Business people shaking hands with making a contract in the office.

Είναι γνωστό ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση που από μια πράξη αμέλειάς τους προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη,  ζημιά σωματικής ή υλικής φύσεως σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται η αποκατάσταση της όποιας ζημιάς. Η συγκεκριμένη υποχρέωση είναι γνωστή με νομικούς όρους ως Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Λόγω των συνθηκών της καθημερινότητάς μας και των δυσκολιών που μας επιβαρύνουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αντιμετωπίζουμε συνεχώς τον πιθανό κίνδυνο να κατηγορηθούμε και να υποχρεωθούμε να αποζημιώσουμε κάποιον λόγω της αμέλειάς μας ή του ελλιπούς ελέγχου των πράξεων μας.  Ακόμη, λόγω του πολύπλοκου και ταχύτατου τρόπου ζωής, των κοινωνικών συμφώνων για τον σεβασμό προς των συνάνθρωπό μας,  τη διεύρυνση της «πράσινης» νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή ανάπτυξη επαγγελματικής  εξειδίκευσης, δημιουργείται η ανάγκη και αυξάνεται η ευθύνη για την προστασία των τρίτων προσώπων. Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις και τους ανωτέρω κινδύνους είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (με γνώμονα πάντα την ιδιότητα του επαγγελματία ή τη φύση του επαγγελματικού του χώρου).

Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης δύναται να προστατεύσει και να καλύψει τον ασφαλισμένο από τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του από αμέλεια που οδήγησαν στην πρόκληση ζημιών έναντι τρίτου. Στα πλαίσια αυτού του συμβολαίου, η ασφαλιστική εταιρίας σας θα ερευνήσει τα αίτια της ζημιάς εξετάζοντας τις συνθήκες που την προκάλεσαν και θα αποζημιώσει τον όποιο τρίτο έπαθε ζημιά εφόσον πάντα υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης. Θα κληθεί να αναλάβει τα νομικά έξοδα για τυχόν δίκες σε περίπτωση που δεν είστε υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και για τις  σε βάρος σας διώξεις που έχουν εγερθεί.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ειδικότερα για επαγγελματίες (παραδείγματος χάρη γιατρούς, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, λογιστές, διαχειριστές οικοδομών, αρχιτέκτονες και συντηρητές ανελκυστήρων) και τους επαγγελματικούς τους χώρους (όπως γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα, εκπαιδευτήρια και ξενοδοχειακές μονάδες), είναι μία ασπίδα προστασίας που αξίζει να έχετε στην προσωπική σας φαρέτρα, ιδιαιτέρως στους καιρούς που ζούμε, και που θα σας απαλλάξει από μελλοντικά έξοδα και κακώς κείμενα που θα υποβαθμίσουν δυνητικά την προσωπική και επαγγελματική σας εικόνα.

Στοιχεία που χρήζουν προσοχής:

  • Η ασφάλεια της επαγγελματικής αστικής ευθύνης καθορίζεται ανάλογα με το επάγγελμα που ασκείτε και τον κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει λόγω λάθος χειρισμών προς τρίτους.
  • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αποζημιώσει τον όποιο τρίτο έπαθε ζημιά εφόσον υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης μέχρι το ποσό που έχει συμφωνηθεί και με την προϋπόθεση πάντα ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την προκληθείσα ζημιά.
  • Συμβουλευτείτε πάντοτε των ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τις λεπτομέρειες της ασφάλισής σας προς αποφυγή παρανοήσεων και για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσής σας για την αστική ευθύνη που άπτεται του επαγγελματικού σας κλάδου.